Úspěšný start pražské divize Horstavu Olomouc do nového roku

9.1.2017

V druhé polovině roku 2016 byla založena pražská divize naší dceřiné společnosti, Horstav Olomouc spol. s r.o. Že se jedná o správný krok, potvrzují hned první získané a úspěšně realizované zakázky krátce po založení divize. Do nového roku pražská divize Horstavu vstupuje s příslibem realizace velmi zajímavých a prestižních zakázek, neboť na přelomu roku společně s pražskou divizí […]

Slavnostní otevření zimního stadionu v Čáslavi

18.12.2016

V neděli 18. prosince 2016 byl v Čáslavi slavnostně otevřen zimní stadion ve Vodrantech, pro který naše společnost realizovala výstavbu zastřešení a zázemí. Úvodní oficiální části akce se zúčastnili pozvaní hosté například z řad zástupců okolních obcí, firem, které se na výstavbě objektu podílely, představitelé kraje i další významné osobnosti v čele se starostou obce Čáslav, […]

Slavnostní otevření projektu SKY Barrandov

25.10.2016

Dne 25.10.2016 byla slavnostně otevřena 1. etapa developerského projektu SKY Barrandov. Ceremoniálu byla, jako hlavní host, přítomna též ikona české architektury, paní profesorka Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE, která se na projektu spolupodílela. Program odstartovala tisková konference, kde bylo možné pohovořit přímo s paní architektkou o jednotlivých záměrech a detailech stavby. Oficiální zahájení pak proběhlo […]

Právě stavíme

Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových pohřbívacích míst (216 klasických hrobových míst, 1718 urnových míst a 1152 míst v kolumbáriu), stavba nové smuteční síně a rekonstrukce městské komunikace Hřbitovní. Zakázka bude realizována postupně, ve 4 fázích.

V 1. fázi jsou řešeny přeložky a přípojky inženýrských sítí.

V 2. fázi je řešena 2/3 rozsahu nové části hřbitova (nové zpevněné plochy, inženýrské sítě) včetně smuteční síně.

Ve 3. fázi je řešena 1/3 rozsahu nové části hřbitova (nové zpevněné plochy, inženýrské sítě).

Ve 4. fázi je řešena rekonstrukce ul. Hřbitovní včetně přeložek inženýrských sítí a dešťové kanalizace.

Reportáž o stavbě :