Podmínky používání cookies

Obecné informace

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme takzvané soubory cookies. cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies.

Co jsou to cookies a k čemu slouží?

Cookies (anglicky sušenka) jsou malé datové soubory, které jsou důležité pro správnou a uživatelsky příjemnou funkcionalitu webových stránek. Tyto soubory tento web ukládá pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Proto je někdy umísťujeme na váš počítač nebo mobilní zařízení, tak jako ostatně většina velkých internetových stránek. Cookies si lze tedy představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

K čemu Cookies například používáme?

Jaké cookies používáme?

Tento web využívá cookies dle tabulky níže. Některé z nich nám pomáhají sledovat, které části webu jsou nejnavštěvovanější.

Jak upravit využívání cookies?

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

Pokud Vám nevadí sledování návštevnosti, ale nechcete být identifikováni, můžete vypnout unikátní identifikaci prohlížeče a povolit použití cookies na našem webu. Případně můžete níže na téže stránce nainstalovat opt-out rozšíření pro všechny weby (funkčnost tohoto řešení je plně v režii firmy Google).

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Další identifikující cookies lze na této stránce snadno povolit nebo zakázat pomocí následujících odkazů.

O nás

Vize a mise

Proč právě Ridera Stavební a.s.?

Stavebnictví je náročný a výjimečný obor, ve kterém jsou vzájemně snoubeny zkušenosti a výsledky práce lidí mnoha řemesel a profesí, které přetrvávají svou hodnotou po mnoho let.

V našem oboru o správných rozhodnutích rozhoduje především zkušenost. Více než 60 let praxe ve stavebnictví je zárukou naší profesionality a odbornosti. Uvědomujeme si, že každý detail rozhoduje o výsledku naší práce a kvality celé stavby.

Stavíme vždy, jako bychom stavěli sami pro sebe.

Na kvalitě záleží. Víme, že jakost a kvalita stavebních prací si žádá svůj přesný postup. Stavba není projektem na více pokusů. Zkušenost, spolehlivost a jistota je naší samozřejmostí. Máme zkušenosti, stabilní zázemí, vybavení i sehraný erudovaný tým.

GDPR

Zde text ohledně GDPR

Contact

For Media

Acknowledgements

Acknowledgements

We are pleased when the results of our work are valued at prestigious competitions.

Focus

About us

Vision and Mission

Why should you choose Ridera Stavební a.s.?

Construction industry is a demanding and special field, which includes the experience and results of work of people of many trades and professions, which have lasting value for many years.

Our business of making the right decisions is determined primarily by the experience. More than 60 years of experience in the construction industry is a guarantee of our professionalism and expertise. We realize that every single detail decides the outcome of our work and the quality of the construction.

We always build as if we built for ourselves.

Quality matters. We know that the quality of construction works requires precise procedure. Construction is not project achievable in multiple attempts. Experience, reliability and security is a matter of course for us. We have the experience, stable facilities, equipment and highly skilled well-coordinated team of people.

Zaměření

O nás

Vize a mise

Proč právě Ridera Stavební a.s.?

Stavebnictví je náročný a výjimečný obor, ve kterém jsou vzájemně snoubeny zkušenosti a výsledky práce lidí mnoha řemesel a profesí, které přetrvávají svou hodnotou po mnoho let.

V našem oboru o správných rozhodnutích rozhoduje především zkušenost. Více než 60 let praxe ve stavebnictví je zárukou naší profesionality a odbornosti. Uvědomujeme si, že každý detail rozhoduje o výsledku naší práce a kvality celé stavby.

Stavíme vždy, jako bychom stavěli sami pro sebe.

Na kvalitě záleží. Víme, že jakost a kvalita stavebních prací si žádá svůj přesný postup. Stavba není projektem na více pokusů. Zkušenost, spolehlivost a jistota je naší samozřejmostí. Máme zkušenosti, stabilní zázemí, vybavení i sehraný erudovaný tým.

Ocenili nás

Ocenili nás

Těší nás, když jsou výsledky naší práce oceňovány v prestižních soutěžích.

Kontakt

Pro média

Homepage

Úvod