Aktuality

21.1.2021

Bohdalecké kvarteto

Novou smlouvu o dílo na výstavbu Obytného souboru Nová Michle známého pod názvem Bohdalecké kvarteto podepsalo představenstvo společnosti v první polovině ledna tohoto roku.

Stavba o devíti nadzemních a dvou podzemních podlažích bude vybudována ve tvaru písmene L a s odpočinkovým vnitroblokem je zasazena do prostředí pražské části Praha 4 – Michle. Veškeré vstupy do objektu jsou zajištěny bezbariérově. Pro projekt bude charakteristická členitá fasáda, která je kombinací klasického zateplení a seskupení provětrávaných a zasklených fasád. Celkem bude novostavba obsahovat 183 bytových jednotek a 5 komerčních prostorů.

Projektantem bytového domu je společnost VPÚ DECO PRAHA, investory jsou developerské a investiční skupiny JRD a RSJ.

Realizace bytového domu bude probíhat od ledna 2021 do března 2023. Stavbu bude provádět společný projektový tým s Unistav Construction pod vedením hlavního stavbyvedoucího Ing. Petera Vranky. Ridera Stavební je vedoucím partnerem společnosti Ridera-Unistav-Nová Michle.

Fotografie z výstavby můžete sledovat na webových stránkách a sociálních sítích naší společnosti.