Aktuality

3.9.2015

Ředitelský kontrolní den

V úterý 18. 8. 2015 úspěšně proběhl ředitelský kontrolní den v objektu Katedrály božského spasitele v Ostravě, jejíž rekonstrukce se blíží k úspěšnému konci. Prestiž, náročnost a unikátnost rekonstrukce podtrhla účast hostů z nejváženějších. Investora, kterým je Římskokatolická farnost Ostrava, zastupoval Jeho Excelence Msgre. František Lobkowicz, správnost postupu prací ověřil také Ing. Arch. Tomáš Šonovský, který je projektantem této krásné stavby.

Skupinu Ridera reprezentoval, mimo jiné, předseda správní rady, pan Václav Daněk a samozřejmě také členové vedení společnosti Ridera Stavební a.s., která je generálním zhotovitelem. Všichni zúčastnění se seznámili s dosavadním průběhem rekonstrukce a jejími specifiky, všechny tři strany si pochvalovaly dosavadní postup prací, dodržování harmonogramu a příkladnou vzájemnou komunikaci, která je při takto významném projektu zásadní.Po prohlídce stavby celá delegace ráda využila pohostinnosti místního pana faráře, a neformální debata tak pokračovala v přátelském duchu při šálku kávy na přilehlé faře.


DSC_9374