Aktuality

6.7.2020

Změny v představenstvu a managementu společnosti

Vážení obchodní partneři,

na základě rozhodnutí učiněného panem Václavem Daňkem ml., členem dozorčí rady akciové společnosti Ridera Stavební, dochází ke změnám ve složení představenstva společnosti.

Novými členy představenstva jsou pan Vlastimil Kaňovský a paní Lenka Pešková.

S účinností od 3. července 2020 jednají za společnost pan Vlastimil Kaňovský, který působí jako předseda představenstva, pan Jiří Krzys ve funkci místopředsedy představenstva a paní Lenka Pešková v roli člena představenstva.

Dále si Vám dovolujeme oznámit, že od 1. července 2020 zastává funkci obchodního ředitele divize Ostrava pan Kamil Bednář, který bude řídit obchodní činnost divize v uvedeném regionu.