Reference

Bydlení pro seniory-zámek Paskov, budova C

Lokalita Paskov
Zhotovitel Ridera stavební-divize Ostrava
Investor stavby město Paskov
Projektant Atelier Simona-projekce a inženýrská činnost s.r.o.
Termín realizace 10/2017-07/2019
Finanční objem stavby 99,9 mil. Kč bez DPH
Typ stavby občanská výstavba – domov seniorů – rekonstrukce památkově chráněného objektu, který je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r.č. 27983/8-692
Charakteristika stavby

Předmětem projektu jsou stavební úpravy, dostavba a nástavba objektu C v areálu Zámku Paskov, rekonstrukce a stávajících a zřízení nových přípojek inženýrských sítí technické infrastruktury a dále terénní a sadové úpravy nejbližšího okolí budovy, včetně zbudování parkoviště pro odstavení potřebného počtu osobních vozidel.

 Areál zámku je památkově chráněný objekt. Veškeré úpravy podléhají schválení orgánů památkové péče.

 Stavba bude užívána jako bytový dům pro seniorské bydlení s 25 malometrážními sociálními byty. Konkrétně se jedná o 7 bytových jednotek typu 2+KK a 18 bytových jednotek typu 1+KK.

Součástí stavby bude novostavba na místě původního spojovacího krčku, která bude sloužit jako společenská část objektu. Zástupci města také počítají s tím, že objekt bude moci využívat i městský klub seniorů.

Součástí stavebních úprav budou i parkové úpravy s parkovištěm pro rezidenty a návštěvy.