Reference

Diakonie a vzdělávací centrum – II.

Lokalita Český Těšín
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Slezská diakonie
Projektant ATRIS s.r.o., Soběšovice, 739 38 Soběšovice
Termín realizace 09/2014 – 08/2015
Finanční objem stavby 40 386 808 Kč bez DPH
Typ stavby Občanská vybavenost
Charakteristika stavby

Jedná se o demolici stávajících objektů typu „brownfields“ a následnou výstavbu objektu Diakonického a vzdělávacího centra.

Stavba „Diakonické a vzdělávací centrum II.“ je členěna na stavební objekty:

  • SO 01 – Multifunkční a vzdělávací centrum
  • SO 02 – Přípojky sítí TI
  • SO 03 – zpevněné plochy a terénní úpravy
  • SO 04 – Trafostanice