Reference

Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice – Brno Židenice

Lokalita Brno
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Termín realizace 02/2015 - 06/2016
Finanční objem stavby 519,0 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Ostatní - dopravní infrastruktura
Charakteristika stavby

Jedná se o komplexní rekonstrukci a modernizaci vlakové trati. Cílem rekonstrukce je provést zvýšení traťové rychlosti, zajistit třídu zatížitelnosti D4 a průjezdný průřez UIC GC. Zajistit vybavení tratě takovým technologickým zařízením, které bude zajišťovat plnou bezpečnost provozu při traťové rychlosti do 160 km/hod. Po realizaci bude stavba splňovat podmínky interoperability.

Předmětem řešení je modernizace železničního svršku a spodku hlavních traťových kolejí, včetně rekonstrukce umělých staveb. Dále budou provedeny nezbytné úpravy staničního zabezpečovacího zařízení pro vybudování nového elektronického trojznakého traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Židenice – Maloměřice. Bude řešeno sdělovací zařízení, silnoproudá technologie včetně DŘT, úprava trakčního vedení a napájení. Součástí stavby jsou i protihluková opatření.