Reference

Nástavba a přístavba provozní budovy Ingeteam a.s.

Lokalita Ostrava - Pustkovec
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Ingeteam a.s.
Termín realizace 04/2010 - 01/2011
Finanční objem stavby 20,29 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Průmyslové stavby - rekonstrukce administrativní budovy
Charakteristika stavby

Budova je situována v areálu vědecko-technologického parku. Byla odstraněna stávající členitá konstrukce střechy s kupolí a vybudováno nové podlaží na celém půdorysu stavby – učebny, studovny, konferenční místnosti apod. Současně s tímto byla provedena dvojpodlažní přístavba nového křídla budovy.