Reference

Polyfunkční dům Pacovská

Lokalita Praha 4
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10 Stavbyvedoucí: Ing. Václav Dřínovský
Investor stavby Tiverton a.s.
Projektant KUPROS s.r.o.
Termín realizace 08/2018 - 02/2020
Finanční objem stavby 110,0 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Polyfunkční dům – administrativa, bydlení, obchod
Charakteristika stavby

Návrh počítá s výstavbou domu s převažující obytnou funkcí. V přízemí budou obchodní plochy, v 2. a 3.NP plochy administrativní. Celkem je navrženo 13 bytových jednotek o velikostech 1kk až 4kk. Parkování je v podzemním podlaží domu. Dům svou hmotou doplňuje stávající urbanistickou strukturu.

Objekt je navržen jako železobetonový, s kombinovaným stěnovým a sloupovým systémem. Obvodový plášť je navržen sendvičový, vnější část je tvořena kontaktním fasádním zateplovacím systémem. Okna budou hliníková. Objekt má odstupňované pochozí terasy, zakončené plochou střechou 6NP. Příčky jsou zděné z keramických tvarovek. V 6.NP z SDK systému