Reference

  • DCIM100MEDIADJI_0001.JPG

  • DCIM100MEDIADJI_0002.JPG

  • DCIM100MEDIADJI_0091.JPG

Revitalizace budovy domova pro seniory Letokruhy

Lokalita Budišov nad Budišovkou
Zhotovitel Ridera stavební-divize Ostrava
Investor stavby Moravskoslezský kraj
Projektant Ing. Štěpán Šňupárek
Termín realizace 07/2017 – 07/2018
Finanční objem stavby 55,3 mil. Kč bez DPH
Typ stavby občanská vybavenost-domov pro seniory
Charakteristika stavby

Jedná se o rekonstrukci a přístavbu stávajícího domova pro seniory. Předmětem prací je vybourání stávajícího podsklepeného jednopodlažního traktu na severu budovy a vybudování nové přístavby se dvěma podlažími na jeho místě. Součástí prací je též vybudování nového vstupu do objektu, kompletní konstrukce přístavby a celková revitalizace stávající budovy, tj. mimo stavebních prací též nové instalace elektro, SLP, ZTI, vytápění – bude instalováno tepelné čerpadlo země-voda s hlubinnými vrty – a dále systémy VZT a EPS. Dále budou v rámci stavby upraveny zpevněné plochy v areálu. Ty budou přizpůsobeny novému hlavnímu vstupu a částečně rozšířeny. V 1NP bude proveden přímý, bezbariérový vstup do zahrady.