Reference

Rodinné domy Cholupice – II.etapa – část 1 (7RD)

Lokalita Praha 12 - Cholupice
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10
Investor stavby Moravská stavební - INVEST, a.s.
Projektant Ing. Oleg Marholt
Termín realizace 05/2013 – 10/2014
Finanční objem stavby 25,5 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Stavby pro bydlení - soubor rodinných domů
Charakteristika stavby

Jednalo se o postupnou výstavbu souboru samostatně stojících rodinných domů a rodinných dvojdomů. U všech těchto domů bylo součástí výstavby oplocení objektu, přípojky objektů k médiím a kanalizaci, výstavba vsakovacích a retenčních nádrží užitkové vody a samozřejmě terénní a sadové úpravy na přilehlých pozemcích.

Nosná konstrukce všech těchto rodinných domů je vyzdívaná z keramického zdiva, založená vzhledem ke komplikovaným základovým podmínkám na železobetonových základových deskách. Stropní konstrukce jsou provedeny ze zmonolitněných filigránových panelů. Fasády jsou tvořeny kombinací kontaktního zateplovacího systému a fasádního obkladu, okna a vstupní dveře jsou dřevěná. Zdrojem tepla a ohřevu teplé užitkové vody bude plynový kotel.