Poklepání na základní kámen Platformy nových technologií CPIT TL3

16.10.2018

Poklepáním na základní kámen jsme slavnostně zahájili stavbu „Platforma nových technologií FEI CPIT TL3“. A co se pod touto zvláštní zkratkou skrývá? Jde o nové laboratoře pro Centrum podpory inovací a technologií fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB Ostrava. Budova bude plná nejnovějších technologií: sofistikovaný building management systém, možnosti sledování a řízení energetických toků a mnoho […]

Rozhodnutí dozorčí rady společnosti Ridera DIS s.r.o. ze dne 3. 4. 2018

21.5.2018

Dozorčí rada společnosti Ridera DIS s.r.o. na svém zasedání dne 3. 4. 2018 jednomyslně zvolila ze svého středu předsedu dozorčí rady pana Tomáše Palkosku.

Rozhodnutí jediného společníka obchodní společnosti Ridera DIS s.r.o.

21.5.2018

Rozhodnutím jediného společníka spol. Ridera Stavební a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti Ridera DIS s.r.o. ze dne 3. 4. 2018 : odvolal jediný společník stávajícího jednatele společnosti, Ing. Jaroslava Paclta zvolil jediný společník za člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Paclta rozhodl jediný společník o změně zakladatelské listiny společnosti takto : Dozorčí rada společnosti má dva členy.

Právě stavíme

Platforma nových technologií FEI CPIT TL3

Celá stavba se skládá ze tří kubusů, které se vzájemně prolínají. Každý kubus má jiný počet podlaží. Na ně navazuje ještě nízká hmota trafostanice a kryté stání pro 2 elektromobily a 2 stání pro ZTP.

Konstrukčně je objekt navržen jako kombinace stěnového systému s železobetonovým skeletem. Svislé konstrukce jsou založeny na železobetonových základových pásech, vnitřní sloupy na pilotách.

Okna, jsou navržena jako hliníkové, zasklení bude izolačním trojsklem. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo.

Fasáda objektu je navržena částečně s povrchovou úpravou plastické reliéfní omítky. Střecha bude využita pro umístění fotovoltaických panelů. Dále budou provedeny komunikace, zpevněné a odstavné plochy, přeložky, přípojky, kanalizace a sadové úpravy, zeleň a drobný mobiliář.

Celý objekt se skládá z těchto funkčních celků:

1) Laboratorní zázemí pro výuku inteligentních průmyslových technologií dle konceptu Průmysl 4.0 – „Smart factory“

2) Část objektu pro prezentaci moderních technologií ve výuce – vizualizace moderních technologií, virtuální realita

3) Laboratorní zázemí pro výuku automobilových elektronických systémů/ elektromobility

4) Laboratorní zázemí pro výuku pokročilých technologií v oblasti biomedicíny – Home Care