Předání stavby porodnicko-gynekologické kliniky ve Fakultní nemocnici Ostrava

6.11.2018

Nedávno jsme předali investorům další z našich velkých staveb. V areálu Fakultní nemocnice Ostrava jsme realizovali přístavbu nového pavilonu porodnicko-gynekologické kliniky. V rámci výstavby nové budovy jsme řešili i propojení se stávající budovou, a to ve všech podlažích. Jsme obzvláště hrdí na to, že celá novostavba byla realizována za plného provozu kliniky. Součástí realizace, kromě samotné stavby a […]

Předání budovy smuteční síně v Havířově

25.10.2018

V úterý 2. října 2018 jsme slavnostně předali stavbu nové smuteční síně na hřbitově v Havířově – Šumbarku. Přestřižením pásky tak město získává důstojné a zároveň moderní místo pro okamžiky posledního rozloučení.  Kromě samotné smuteční síně jsme v rámci objektu řešili i technické prvky, jako například chladící zařízení, sklady, ale i nové kanceláře pro pracovníky pohřební služby. Nová […]

Poklepání na základní kámen Platformy nových technologií CPIT TL3

16.10.2018

Poklepáním na základní kámen jsme slavnostně zahájili stavbu „Platforma nových technologií FEI CPIT TL3“. A co se pod touto zvláštní zkratkou skrývá? Jde o nové laboratoře pro Centrum podpory inovací a technologií fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB Ostrava. Budova bude plná nejnovějších technologií: sofistikovaný building management systém, možnosti sledování a řízení energetických toků a mnoho […]

Právě stavíme

Platforma nových technologií FEI CPIT TL3

Celá stavba se skládá ze tří kubusů, které se vzájemně prolínají. Každý kubus má jiný počet podlaží. Na ně navazuje ještě nízká hmota trafostanice a kryté stání pro 2 elektromobily a 2 stání pro ZTP.

Konstrukčně je objekt navržen jako kombinace stěnového systému s železobetonovým skeletem. Svislé konstrukce jsou založeny na železobetonových základových pásech, vnitřní sloupy na pilotách.

Okna, jsou navržena jako hliníkové, zasklení bude izolačním trojsklem. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo.

Fasáda objektu je navržena částečně s povrchovou úpravou plastické reliéfní omítky. Střecha bude využita pro umístění fotovoltaických panelů. Dále budou provedeny komunikace, zpevněné a odstavné plochy, přeložky, přípojky, kanalizace a sadové úpravy, zeleň a drobný mobiliář.

Celý objekt se skládá z těchto funkčních celků:

1) Laboratorní zázemí pro výuku inteligentních průmyslových technologií dle konceptu Průmysl 4.0 – „Smart factory“

2) Část objektu pro prezentaci moderních technologií ve výuce – vizualizace moderních technologií, virtuální realita

3) Laboratorní zázemí pro výuku automobilových elektronických systémů/ elektromobility

4) Laboratorní zázemí pro výuku pokročilých technologií v oblasti biomedicíny – Home Care