Rozhodnutí dozorčí rady společnosti Ridera DIS s.r.o. ze dne 3. 4. 2018

21.5.2018

Dozorčí rada společnosti Ridera DIS s.r.o. na svém zasedání dne 3. 4. 2018 jednomyslně zvolila ze svého středu předsedu dozorčí rady pana Tomáše Palkosku.

Rozhodnutí jediného společníka obchodní společnosti Ridera DIS s.r.o.

21.5.2018

Rozhodnutím jediného společníka spol. Ridera Stavební a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti Ridera DIS s.r.o. ze dne 3. 4. 2018 : odvolal jediný společník stávajícího jednatele společnosti, Ing. Jaroslava Paclta zvolil jediný společník za člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Paclta rozhodl jediný společník o změně zakladatelské listiny společnosti takto : Dozorčí rada společnosti má dva členy.

Ridera stavební a. s. ve Stavebních a investorských novinách

20.4.2018

Právě vyšel rozhovor s předsedou představenstva panem Tomášem Palkoskou. Přečtěte si, jaká je současná situace na stavebním trhu, jaké jsou trendy, v čem se nám daří a jak vidíme naší budoucnost? Celý článek najdete zde: http://tvstav.cz/clanek/4946-ridera-stavebni-a-s-bydleni-obcanska-vybavenost-infrastruktura-demolice  

Právě stavíme

Bydlení pro seniory-zámek Paskov, budova C

Předmětem projektu jsou stavební úpravy, dostavba a nástavba objektu C v areálu Zámku Paskov, rekonstrukce a stávajících a zřízení nových přípojek inženýrských sítí technické infrastruktury a dále terénní a sadové úpravy nejbližšího okolí budovy, včetně zbudování parkoviště pro odstavení potřebného počtu osobních vozidel.

 Areál zámku je památkově chráněný objekt. Veškeré úpravy podléhají schválení orgánů památkové péče.

 Stavba bude užívána jako bytový dům pro seniorské bydlení s 25 malometrážními sociálními byty. Konkrétně se jedná o 7 bytových jednotek typu 2+KK a 18 bytových jednotek typu 1+KK.

Součástí stavby bude novostavba na místě původního spojovacího krčku, která bude sloužit jako společenská část objektu. Zástupci města také počítají s tím, že objekt bude moci využívat i městský klub seniorů.

Součástí stavebních úprav budou i parkové úpravy s parkovištěm pro rezidenty a návštěvy.