Aktuality

4.3.2024

Náměstí Běchovice

V úterý 27. února 2024 jsme poklepáním na základní kámen slavnostně zahájili výstavbu projektu „Náměstí Běchovice – realizace“. Nové náměstí v centrální části Běchovic bude prostorově navazovat na budovu Staré Pošty a rekreační prostory Požárního rybníka. Celý prostor bude rekultivován, oživen vodními prvky a prvky drobné architektury, jako jsou lavičky či pítko.

Náměstí bude realizováno v koordinaci s přeložkami kabelových sítí vysokého a nízkého napětí, a postupně v několika měsících bude vybudováno nové prostranství s kanalizací, vodovodem a vodními prvky, elektro rozvody a veřejným osvětlením, chodníky a vozovkami, ale také prvky městského mobiliáře včetně fontány a stavbou nové kaple s vyhlídkou, která bude dominantou nového náměstí.

Účelem stavby je vybudování veřejného prostranství a umístění zpevněných rozptylových ploch, pěších komunikací, parkovacích ploch, komunikací pro motorová vozidla, městského mobiliáře, dopravního značení a městské zeleně, které budou tvořit ucelený soubor náměstí. Zároveň prostor propojuje tři významné veřejné prostory Běchovic: Dvůr Staré pošty, nové náměstí a relaxační park u Požárního rybníka. Nové náměstí tak poskytne občanům aktivity, jednak pro každodenní využití, ale také nabídne zázemí pro společenské akce: sousedská slavnost, hasičský pětiboj, vánoční, velikonoční a farmářské trhy.

Na základní kámen poklepal pražský primátor Bohuslav Svoboda, náměstek primátora Petr Hlaváček, radní Zdeněk Kovařík, starosta Běchovic Ondřej Martan a místostarosta Petr Vich a za zhotovitele Ridera Stavební – Vlastimil Kaňovský a POHL CZ – Petr Kašpar, kde vedoucím partnerem společnosti je naše společnost. Ve stejný den bylo zhotoviteli předáno staveniště a práce pod vedením Martina Škopka tak mohou začít nejdříve přípravou území.