Aktuality

2.2.2015

Podpis Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo)“

V pondělí 2.2.2015, byla objednatelem – Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, podepsaná Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo)“, se zhotovitelem, společností s názvem – Společnost RIDERA – PROMINECON CZ – ŽS KOŠICE, Brno Maloměřice-Židenice, jejímž leaderem, vedoucím společníkem, je společnost Ridera Stavební a.s.

Uvedená stavba, jejíž finanční hodnota představuje bezmála 620 miliónů korun, je součástí modernizace takzvaného železničního uzlu Brno, který je součástí prvního železničního koridoru. Součástí modernizace zhruba tři kilometry dlouhého železničního úseku mezi Židenicemi a Maloměřicemi je rekonstrukce železničního svršku i spodku včetně nového zabezpečovacího zařízení, umožňujícího vlakům na daném úseku dosahovat rychlostí až 160 km za hodinu.

Detaily zakázky jsou k dispozici v referencích.