Aktuality

16.10.2018

Poklepání na základní kámen Platformy nových technologií CPIT TL3

Poklepáním na základní kámen jsme slavnostně zahájili stavbu „Platforma nových technologií FEI CPIT TL3“. A co se pod touto zvláštní zkratkou skrývá? Jde o nové laboratoře pro Centrum podpory inovací a technologií fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB Ostrava.

Budova bude plná nejnovějších technologií: sofistikovaný building management systém, možnosti sledování a řízení energetických toků a mnoho dalších. S integrovanou rozsáhlou sítí rozmanitých technologií senzorických systémů bude nový komplex součástí struktury budov umožňujících vysoko objemové datové přenosy a ukládání velkých dat.

Na místě stavby vznikne komplex tří unikátních kubusů, které se budou lišit počtem podlaží a jejich určením. Stavba bude koncipována jako zkušební polygon Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Součástí budou i byty se stálými obyvateli, kteří budou sledováni při běžných denních činnostech a výsledkem projektu bude vývoj nových aplikací pro senzorické systémy pro domácnosti, přenos a ukládání velkých dat apod.

Ridera stavební bude mimo samotné budovy řešit i přilehlé komunikace, odstavné plochy, přeložky, přípojky, kanalizace a sadové úpravy včetně drobného mobiliáře. Jsme hrdí, že můžeme být součástí vzniku unikátního projektu, ve kterém budou využity a nadále i vyvíjeny nejnovější technologie.