Aktuality

25.10.2018

Předání budovy smuteční síně v Havířově

V úterý 2. října 2018 jsme slavnostně předali stavbu nové smuteční síně na hřbitově v Havířově – Šumbarku. Přestřižením pásky tak město získává důstojné a zároveň moderní místo pro okamžiky posledního rozloučení.  Kromě samotné smuteční síně jsme v rámci objektu řešili i technické prvky, jako například chladící zařízení, sklady, ale i nové kanceláře pro pracovníky pohřební služby. Nová smuteční síň je součástí rozsáhlé rekonstrukce a rozšíření celého hřbitova, která je rozdělena do několika fází. V současné době dále pracujeme na přeložkách inženýrských sítí a opravě celé Hřbitovní ulice.