Aktuality

5.1.2021

Rezidence Oliva

Představenstvo společnosti podepsalo před Vánocemi smlouvu o dílo s panem Radimem Passerem na výstavbu Rezidence Oliva, která se bude nacházet v pražské čtvrti Michle.

Novostavba bytového domu Oliva s osmi nadzemními a třemi podzemními podlažími bude v 1.NP obsahovat pronajímatelné prostory či provozovny a technologické zázemí domu. V podzemí se budou nacházet parkovací stání a sklepní prostory. Menší nepodsklepená budova občanské vybavenosti Olivka o dvou nadzemních podlažích bude obsahovat kavárnu, mateřskou školu, výstavní prostory a zázemí pro celý areál. Architektem a generálním projektantem obou budov ve tvaru elipsy je společnost A69 – architekti s.r.o.

Součástí záměru je dále úprava či výstavba nových zpevněných ploch a veřejných komunikací, návrh nové zeleně a drobných venkovních objektů. Vlivem navrhované výstavby bylo nutné v předstihu provést i několik přeložek stávajících inženýrských sítí. Dokončení výstavby projektu se očekává v termínu 9/2022.

Investorem výstavby je investiční a developerská společnost PASSERINVEST GROUP, a.s.

Stavbu bude realizovat projektový tým pod vedením hlavního stavbyvedoucího Ing. Milana Trska.

Fotografie z výstavby můžete sledovat na webových stránkách a sociálních sítích naší společnosti.