Aktuality

28.8.2021

Slavnostní otevření DK Poklad

Koncem srpna jsme investorovi předali úspěšně dokončený projekt Modernizace Domu kultury Poklad v Ostravě – Porubě, což doprovázelo i slavnostní otevření tohoto objektu za účasti primátora města Ostravy Tomáše Macury, architekta projektu Davida Průši, ředitelky DK Pokladu Dariny Daňkové, řady našich zaměstnanců a mnoho dalších.

Když jsme budovu v roce 2019 přebírali byla v nevyhovujícím stavu po stránce provozní, technické a především prostorové a estetické. Výstavba tedy zahrnovala kompletní rekonstrukci interiéru i exteriéru objektu. Provedli jsme jak repase stávajících, tak i nahrazení nevyhovujících konstrukcí novými. Součástí projektu byla také realizace veškerých technologií nezbytných pro provoz budovy.

Více informací či fotografie interiéru najdete v našich referencích.