Aktuality

22.11.2021

Úspěšné dokončení ZŠ Generála Janka

Ještě před Vánocemi jsme úspěšně dokončili rekonstrukci Základní školy Generála Janka, kde jsme pracovali na snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště v ulici Klicperova.

Na konci listopadu jsme tedy budovu předali, zkolaudovali a dokonce stihli udělat i památeční fotografii se zástupci objednatele, vedení školy, TDS a vedení stavby.