Reference

Berounská brána

Lokalita Beroun
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10, stavbyvedoucí: Ing. Jiří Wagner, Ing. Čestmír Hamral
Investor stavby CRESTYL real estate, s.r.o.
Projektant PJ ATELIER s.r.o.
Termín realizace 02/2018-12/2020
Finanční objem stavby 548,9 mil. bez DPH
Typ stavby soubor bytových a rodinných domů a infrastruktura
Charakteristika stavby

Projekt obsahoval výstavbu bytových viladomů a rodinných domů včetně kompletní inženýrské infrastruktury. V lokalitě centra Berouna bylo ve dvou na sobě navazujících etapách vystavěno 10 pětipodlažních bytových domů o celkem 146 bytových jednotkách a 42 dvoupodlažních řadových rodinných domů a dvojdomů se zděnou nosnou konstrukcí, železobetonovými monolitickými stropy a plochou střechou. Projekt byl realizován metodou Design & Build.