Reference

Reference? Stojí za námi. Stavby dotahujeme v každém detailu ve špičkové kvalitě až do konce.

Berounská brána

Lokalita Beroun
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10, stavbyvedoucí: Ing. Jiří Wagner, Ing. Čestmír Hamral
Investor stavby CRESTYL real estate, s.r.o.
Projektant Ian Bryan Architects s.r.o.
Termín realizace 08/2018-04/2021
Finanční objem stavby 530 mil. bez DPH
Typ stavby soubor bytových a rodinných domů a infrastruktura
Charakteristika stavby

Jedná se o komplexní výstavbu bytových viladomů a rodinných domů v lokalitě včetně inženýrské infrastruktury a komunikací. Práce budou prováděny ve 2 etapách s předpokládaným odstupem cca ½ roku.

 

V lokalitě budou vystavěny následující domy:

  • dvoupodlažní rodinné domy (řadové a dvojdomky) se zděnou nosnou konstrukcí, železobetonovými monolitickými stropy a plochou střechou – celkem bude vystavěno 42 rodinných domků
  •  celkem 10 pěti podlažních bytových domů o celkové kapacitě 146 bytů
  • bude realizována kompletní infrastruktura lokality – komunikace, chodníky, inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, teplovod, elektro) včetně terénních úprav (vše bude realizováno prostřednictvím Ridera DIS)

Součástí zakázky je realizace těchto objektů na klíč vč. přilehlých sadových úprav, přípojek a zpevněných ploch, opěrných stěn a oplocení.