Reference

  • Britská čtvrt západní město Ridera Stavební Horstav Olomouc 1

    Britská čtvrt západní město Ridera Stavební Horstav Olomouc 1

  • Britská čtvrt západní město Ridera Stavební Horstav Olomouc

    Britská čtvrt západní město Ridera Stavební Horstav Olomouc

  • Západní město-objekt H

Britská čtvrť – BD Západní město-objekty H až I

Lokalita Praha 13 - Stodůlky
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10
Investor stavby FINEP CZ, Havlíčkova 1030/1, Praha 1 www.finep.cz
Projektant Building s.r.o.
Termín realizace 01/2016 - 09/2018
Finanční objem stavby 317 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Bytový dům – budova pro bydlení
Charakteristika stavby

Jedná se o výstavbu nových bytových domů „H“ a „I“ prováděnou ve dvou etapách.

Objekt „H“ čítá 2 podzemní  a 7 nadzemních a podlaží a celkem 119 bytů různých velikostních kategorií, objekt „I“ je věžový dům s 1 podzemním a 15 nadzemními podlažími a 88 byty a 2 komerčními jednotkami.

Konstrukčně jde o železobetonovou monolitickou konstrukci s vyzdívkami založený na pilotách a základových pasech. Zvláštností je provedení konstrukce podlahy spodního suterénu skladbou „komunikace na terénu“ ze zámkové dlažby bez hydroizolace spodní stavby.

Okna jsou plastová, fasáda je tvořena kombinací různých druhů kontaktního pláště s různými povrchovými úpravami. Součástí stavby je též provedení veškerých vnitřních technologií, přípojek a vnějších komunikací a sadových úprav.