Reference

Britská čtvrť – BD Západní město – Objekt J

Lokalita Praha 13 - Stodůlky
Zhotovitel Ridera Stavební a.s.
Investor stavby FINEP CZ
Projektant Building, spol. s r.o.
Termín realizace 01/2020 – 02/2022
Finanční objem stavby 548,3 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Bytový dům – budova pro bydlení
Charakteristika stavby

Objekt „J“ je soubor 4 věžových domů se 7 nadzemními podlažími, společně propojenými 2 suterény. Stavba celkem obsahuje 201 bytů.

Konstrukčně jde o železobetonovou monolitickou konstrukci s vyzdívkami založený na pilotách a základových pasech. Příčky jsou zděné nebo sádrokartonové.

Okna jsou plastová, fasáda je tvořena kombinací různých druhů kontaktního pláště s různými povrchovými úpravami. Součástí stavby je též provedení veškerých vnitřních technologií, přípojek a vnějších komunikací a sadových úprav.