Reference

Bydlení EMA

Lokalita Ostrava
Investor stavby BD EMA s.r.o.
Projektant Ateliér 38
Termín realizace 04/2023 – 08/2024
Finanční objem stavby 180 mil. Kč
Typ stavby Bytový dům
Charakteristika stavby

Realizace obsahuje výstavbu 53 bytů ve 2 moderních domech, mezi ulicemi U Hájenky a Koksová ve Slezské Ostravě. Bytový komplex tvoří 3 sekce (A, B, C) se 3 až 4 podlažími. Byty disponují 1 a více parkovacími místy, předzahrádkami, terasami, lodžiemi či balkóny. Celkem bude k dispozici 69 stání na terénu nebo garážového typu.

Objekt bude založen na velkoprůměrových pilotách ze samozhutnitelného betonu. Svislé nosné konstrukce budou řešeny v 1. PP z železobetonových zdí, jež vytváří s železobetonovými deskami tuhý celek. Stropní konstrukce budou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. Střecha bude jednoplášťová, spádová konstrukce s hydroizolací z PVC folie, odolná proti UV. Výtah bude hydraulický s provedením bez samostatné strojovny.