Reference

Bytové domy Nová Michle – objekty ABCDE

Lokalita Praha - Michle
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. – divize Praha
Investor stavby Central Group a.s.
Projektant Central Group a.s.
Termín realizace 01/2019-01/2021
Finanční objem stavby 305,3 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Bytový dům – budova pro bydlení
Charakteristika stavby

Předmětem realizace byla výstavba bytového domu skládajícího se z 5 věží se 6 NP a společného dvojpodlažního suterénu, který tyto věže propojuje. Celá stavba obsahuje celkem 135 bytových jednotek a 2 podzemní podlaží se 140 parkovacími místy. Mezi jednotlivými věžemi se nachází terasy a zatravněné předzahrádky.

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny kombinací zdiva a železového betonu, suterény jsou z vodotěsného betonu s krystalizační přísadou. Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách a zateplen kontaktní skladbou z minerální vlny.