Reference

Reference? Stojí za námi. Stavby dotahujeme v každém detailu ve špičkové kvalitě až do konce.

Bytové domy Nová Michle – objekty ABCDE

Lokalita Praha - Michle
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. – divize Praha
Investor stavby Central Group a.s.
Projektant Central Group a.s.
Termín realizace 01/2018-08/2020
Finanční objem stavby 303,0 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Bytový dům – budova pro bydlení
Charakteristika stavby

Jedná se o výstavbu bytového domu skládajícího se z 5 věží se 6 NP a společného suterénu, který tyto věže propojuje.  Celá stavba obsahuje celkem 135 bytových jednotek a společný suterén s parkovacími stáními.

V nadzemní části, vedle jednotlivých obytných sekcí, se nad suterénem nachází také terasy a zatravněné předzahrádky.

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny kombinací zdiva a železového betonu, suterény jsou z vodotěsného betonu s krystalizační přísadou. Stropy jsou železobetonové monolitické. Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách. Okna jsou plastová, objekt je zateplen kontaktně skladbou z minerální vlny.

Prodejní standard je v provedení „Komfort“ společnosti Central Group.