Reference

Ekologizace teplárny – kotel K14

Lokalita Ostrava – Kunčice
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Arcelor Mittal Energy Ostrava s.r.o.
Termín realizace 07/2014 – 08/2015
Finanční objem stavby 45,3 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Průmyslové stavby
Charakteristika stavby

Předmětem stavby je realizace stavební části projektu „Civil Works for Boiler K14“ aneb „EKOLOGIZACE TEPLÁRNY – KOTEL K14“, který bude umístěn ve společnosti Arcelor Mittal Energy Ostrava, s.r.o.

Požadovaný rozsah prací zahrnuje založení na velkoprůměrových pilotách a mikropilotách, základové konstrukce pro budoucí budovy kotle K14 včetně přiléhající třípodlažní monolitické budovy a dále základové konstrukce mostů zauhlování a dalších.

Součástí dodávky jsou i realizace inženýrských sítí, úpravy vnitropodnikových kolejových tratí, stavební práce v kompresorovně včetně dodávky vzduchotechniky, silno a slaboproudých instalací.

V další etapě budou realizovány zpevněné plochy v okolí kotle K14.

Všechny práce jsou realizovány za provozu továrny, s maximální mírou BOZP a kvality.