Reference

Rekonstrukce fakultní nemocnice Ostrava

Lokalita Ostrava
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba Stavbyvedoucí:
Investor stavby Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba
Termín realizace 07/2016 - 07/2018
Finanční objem stavby 234 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Budova občanské vybavenosti – zdravotnické zařízení
Charakteristika stavby

V areálu Fakultní nemocnice Ostrava provádíme v rámci tří samostatných zakázek rekonstrukce částí nemocnice. Jedná se o zakázky:

FN Ostrava – vnitřní úpravy v objektu TRN pro plicní, psychiatrii a hematoonkologii

V rámci této zakázky bude kompletně rekonstruován stávající samostatně stojící objekt nemocnice o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích.

FN Ostrava – dostavba pavilonu Péče o matku a dítě

Bude vybudován nový objekt v těsné blízkosti stávajícího objektu porodnicko-gynekologické kliniky z jeho severozápadní strany. Objekt je navržen jako pětipodlažní, přičemž spodní dvě podlaží jsou uvažována jako podzemní podlaží. Dále budou v některých prostorách stávajícího pavilonu porodnicko-gynekologické kliniky budou provedeny dílčí stavební úpravy a dojde k propojení mezi oběma objekty spojovací chodbou v délce 11 m.

Chlazení vybraných prostorů polikliniky FN Ostrava

V rámci této zakázky bude provedena dodávka a montáž technologie chlazení do prostor polikliniky.