Reference

Katedrála božského spasitele v Ostravě

Lokalita Ostrava
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská Ostrava
Projektant Ing. Arch. Tomáš Šonovský, Architektonická kancelář
Termín realizace 09/2014 – 11/2015
Finanční objem stavby 51 685 050 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Občanská vybavenost
Charakteristika stavby

Budova katedrály je trojlodní se zakončenou půlkruhovou apsidou. Hlavní chrámová loď je 14 metrů široká a 22 metrů vysoká, boční lodě jsou 7 metrů široké a 10 metrů vysoké. Celková délka budovy je 68 metrů. Nad katedrálou se tyčí dvě symetrické čelní věže vysoké 67 metrů. Kapacita katedrály je 4000 lidí. Katedrála je druhou největší církevní stavbou na Moravě.  Ve výšce bočních lodí se nachází trojdílná římsa, kterou nese dvanáct volně stojících sloupů iónského slohu z pískovce. Klenba hlavní lodi je dělená pilastry v korintském slohu

Předmětem stavebních prací byla celková revitalizace objektu sestávající z oprav krovu a střechy kostela o výměře 2.080 m², výměny krytiny dvou věží včetně nových hromosvodů, vyspravení venkovních omítek včetně nového nátěru o výměře 6.700 m², restaurování sochařské výzdoby fasád, restaurování uměleckořemeslných součástí stavby, repase mříží, křížů a 8 ks věžních hodin, opravy okenních výplní, zřízení nových WC, elektro instalací, osvětlení v interiéru, výměny dlažby o výměře 1.190 m², výmalby o výměře 5.339 m², oprav vnitřních omítek o výměře 2100 m² a čištění a ladění 2 ks varhan.