Reference

Modernizace a zkapacitnění mateřské školy ve Velké Polomi

Lokalita Velká Polom
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Obec Velká Polom
Projektant Ladislav Lazecký - ATELIER PROJEKT
Termín realizace 09/2010 - 05/2011
Finanční objem stavby 20,58 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Občanská vybavenost - novostavba
Charakteristika stavby

Objekt mateřské školy je rozdělen na tři křídla. Předmětem prací byla přístavba nové části areálu školy. Stavba je provedena klasickou zděnou technologií a je propojena s areálem stávající školy. Střecha je valbová, krytina plechová, okna plastová s izolačním dvojsklem. Na fasádě je provedena strukturovaná omítka. Součástí stavby bylo též provedení veškerých inženýrských sítí a systémů v budově.