Reference

Platforma nových technologií FEI CPIT TL3

Lokalita Ostrava-Poruba
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. – divize Ostrava
Investor stavby Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17.listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba
Projektant Projektstudio EUCZ, s.r.o.
Termín realizace 09/2018 – 03/2020
Finanční objem stavby 110,1 mil. Kč bez DPH
Typ stavby občanská vybavenost - školství
Charakteristika stavby

Celá stavba se skládá ze tří kubusů, které se vzájemně prolínají. Každý kubus má jiný počet podlaží. Na ně navazuje ještě nízká hmota trafostanice a kryté stání pro 2 elektromobily a 2 stání pro ZTP.

Konstrukčně je objekt navržen jako kombinace stěnového systému s železobetonovým skeletem. Svislé konstrukce jsou založeny na železobetonových základových pásech, vnitřní sloupy na pilotách.

Okna, jsou navržena jako hliníkové, zasklení bude izolačním trojsklem. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo.

Fasáda objektu je navržena částečně s povrchovou úpravou plastické reliéfní omítky. Střecha bude využita pro umístění fotovoltaických panelů. Dále budou provedeny komunikace, zpevněné a odstavné plochy, přeložky, přípojky, kanalizace a sadové úpravy, zeleň a drobný mobiliář.

Celý objekt se skládá z těchto funkčních celků:

1) Laboratorní zázemí pro výuku inteligentních průmyslových technologií dle konceptu Průmysl 4.0 – „Smart factory“

2) Část objektu pro prezentaci moderních technologií ve výuce – vizualizace moderních technologií, virtuální realita

3) Laboratorní zázemí pro výuku automobilových elektronických systémů/ elektromobility

4) Laboratorní zázemí pro výuku pokročilých technologií v oblasti biomedicíny – Home Care