Reference

Protialkoholní záchytná stanice v areálu Městské nemocnice Ostrava

Lokalita Ostrava
Investor stavby Městská nemocnice Ostrava
Projektant PPS Kania s.r.o.
Termín realizace 01/2023 – 07/2023
Finanční objem stavby 31,2 mil. Kč
Charakteristika stavby

Jedná se převážně o rekonstrukci vnitřních prostor 1.NP bez zásahu do vzhledu objektu. Záměrem stavebních úprav je změna užívání na protialkoholní záchytnou stanici, což dispozičně představuje vytvoření osmi záchytných pokojů pro celkem 10 pacientů a dále pracoviště personálu. Předmětem rekonstrukce jsou mimo jiné také nové rozvody elektrické energie, slaboproudu, vody, kanalizace a větrání. Novým prvkem bude chlazení vybraných prostor. Plošně bude provedeno zateplení obvodového pláště uliční a dvorní fasády.