Reference

Realizace energetických úspor ve společnosti Tawesco

Lokalita Kopřivnice, Moravskoslezský Kraj
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba Stavbyvedoucí: Ing. Holec a Ing. Szwed
Investor stavby Tawesco s.r.o., Areál Tatry 1449/6, 742 21 Kopřivnice
Projektant Atelier Projekt, Ing. Jana Gecová
Termín realizace 09/2016 - 08/2017
Finanční objem stavby 53,4 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Průmyslová stavba
Charakteristika stavby

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách na konstrukcích obálek budov vedoucích k výraznému zlepšení tepelně technických vlastností jednotlivých konstrukcí objektů, dále pak provedení nového způsobu vytápění daného objektu.

Součástí prací je vestavba nových sociálních zařízení, vestavba servrovny, kompresorovny a zejména nové opláštění stávajících hal ze sendvičových panelů, výplně otvorů a nové technologické vybavení hal.