Reference

Rekonstrukce ledové plochy a náhrada stávajících výsuvných tribun v ČEZ ARÉNĚ

Lokalita Ostrava - Vítkovice
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Vítkovice Aréna, a.s.
Termín realizace 05/2012 – 10/2012
Finanční objem stavby 171,4 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Občanská vybavenost - rekonstrukce sportovní stavby
Charakteristika stavby

V rámci rekonstrukce byla nově provedena kompletní technologie ledové plochy včetně chlazení a MaR a nová konstrukce výsuvných tribun v hale. Kromě těchto stěžejních prací byly v rekonstruovaných prostorách dále provedeny nové rozvody ZTI, vzduchotechniky a elektroinstalací. Další částí rekonstrukce byla výměna výplní otvorů.

Se současnou kapacitou až 12.500 diváků je jednou z největších víceúčelových hal v České republice a díky modernímu technickému vybavení, množství variant svého vnitřního uspořádání a šíří poskytovaných služeb může poskytnout dokonalé zázemí i pro ty nejnáročnější akce.