Reference

Rekonstrukce objektu Na Hradě 5-Olomouc

Lokalita Olomouc
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba Stavbyvedoucí: Ing. Žebera
Investor stavby Univerzita Palackého v Olomouci, Křižkovského 8, 771 47 Olomouc
Termín realizace 12/2016 – 12/2017
Finanční objem stavby 72,7 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Stavba občanské vybavenosti - školské zařízení
Charakteristika stavby

Předmětem prací je celková rekonstrukce a půdní vestavba stávajícího objektu UPOL, který svým dispozičním řešením, vybavením i častými poruchami v objektu již nevyhovuje soudobým standardům univerzitních prostor. Rekonstruovaný objekt bude sloužit pro potřeby výuky Filozofické fakulty a Cyrilometodějské teologické fakulty.

Objekt se nachází v historickém centru Olomouce a jedná se o čtyřpodlažní, podsklepený historický objekt ze začátku 20. století s mansardovou střechou.

Součástí řešení je i úprava nejbližšího okolí stavby, což představuje především úpravu zpevněných ploch a sadové úpravy.