Reference

Revitalizace sportovní haly a krytého bazénu v Novém Jičíně

Lokalita Město Nový Jíčín, kraj Moravskoslezský
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Město Nový Jíčín
Projektant DIK Jeseník, dodavatelsko - inženýrská kancelář
Termín realizace 06/2015 – 12/2015
Finanční objem stavby 56 499,5 tis. Kč bez DPH
Typ stavby Občanská vybavenost - sportovní stavba
Charakteristika stavby

Jedná se o komplexní revitalizaci objektu