Reference

Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

Lokalita Ostrava, kraj Moravskoslezský
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Termín realizace 06/2015 – 12/2015
Finanční objem stavby 49 281 tis.,- Kč bez DPH
Typ stavby Železniční stavby
Charakteristika stavby

Realizace ucelené dílčí části stavby, sanace, rekonstrukce, rektifikace mostů a propustků, stavby „Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí