Reference

Rezidence U Grébovky

Lokalita Praha 4 - Nusle
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10 Stavbyvedoucí: Peter Vranka
Investor stavby Moravská stavební – INVEST, a.s. Koliště 1912/13, Brno www.ms-invest.cz
Projektant PJ – Atelier s.r.o., ing. Josef Jonáš, ing. Daniel Pokorný
Termín realizace 02/2017 – 04/2018
Finanční objem stavby 60,0 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Bytový dům – budova pro bydlení
Charakteristika stavby

Jedná se o stavbu bytového domu v klasickém standardu s 27 bytovými jednotkami s vysokým standardem v proluce stávající historické zástavby Pražských Nuslí.

Výstavbu projektu zajišťujeme investorovi v režimu „Design and Build“, kdy pro investora po uzavření kontraktu a ceny vytvoříme kompletní realizační projektovou dokumentaci a na základě této dokumentace zrealizujeme celou stavbu.

Samotná stavba bude provedena jako kombinace monolitických a zděných konstrukcí se železobetonovými stropy. Specifikem této zakázky je hluboká stavební jáma a z toho vyplývající nutnost podchycení základů sousedních objektů a provedení komplikovaného zajištění stavební jámy.

Vyzdívky budou provedené z keramického zdiva, omítnuté sádrovou omítkou, případně stěrkou. Fasádu kontaktního zateplovací. Vytápění je zajištěno centrální plynovou kotelnou a lokálními bytovými předávacími stanicemi.