Reference

Rezidence Keltičkova

Lokalita Slezská Ostrava
Investor stavby Rezidence Keltičkova, s.r.o.
Projektant CHVÁLEK Ateliér s.r.o.
Termín realizace 09/2021 – 03/2023
Typ stavby 135 mil. Kč bez DPH
Charakteristika stavby

Pilotní projekt developmentu skupiny Ridera se skládá ze tří samostatných kubusů, jež jsou od sebe odděleny dilatací. Každý z objektů je 6-ti podlažní, z čehož 1 je podzemní a 5 nadzemních. V nižších podlažích se nachází byty s menšími výměrami 1+kk až 3+kk a ve 4. a 5. nadzemním podlaží jsou byty 3+kkKK nebo 4+kk větších rozměrů a nadstandardní byty. Součástí každého podlaží jsou společné úložné prostory bytů, např. kolárny. Všechna podlaží jsou propojena společným schodištěm a také výtahem. V 1.PP se nachází garážová stání pro 18 osobních automobilů, technické zázemí a sklady.

Objekty jsou založeny na velkoprůměrových pilotách ze samozhutnitelného betonu, svislé nosné konstrukce v 1. podzemním podlaží tvoří železobetonové zdi v kombinaci se železobetonovými sloupy. Stropní  konstrukce tvoří železobetonové desky o tl. 180mm a v místech venkovních teras jsou řešeny vyloženou stropní deskou zesílenou na 220mm. Fasáda objektu je řešena jako standardní zděná konstrukce se zateplenou fasádou a omítkou. Pouze nejvyšší podlaží, které je částečně lokálně ustoupeno, je navrženo z nehořlavého materiálu z fasádních obkladových desek. Atraktivitu a originalitu fasády dotváří kompoziční hra okenních výplní a balkónů. Okolí bytového domu bude bezbariérové včetně přístupu k jednotlivým vstupům a do prostoru suterénu.