Reference

Rezidence Mozartova

Lokalita Praha 5 - Smíchov
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10 Stavbyvedoucí: Ing. Milan Trsek
Investor stavby CENTRAL GROUP a.s. Na Strži 65/1702 140 00 Praha 4 www.central-group.cz
Projektant CENTRAL GROUP a.s.
Termín realizace 08/2015 – 02/2017
Finanční objem stavby 92,8 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Bytový dům – budova pro bydlení
Charakteristika stavby

Jedná se o bytový dům v nejvyšším projektovém standardu společnosti Central Group a.s. s celkem 41 bytovými jednotkami, situovaný v sousedství historické vily Bertramka.

Stavba je prováděna v úzké slepé ulici ve svahu a těsně sousedí s okolní zástavbou. Z polohy stavby vyplývá omezená možnost zásobování stavby. Stavba je dále zajímavá především velmi komplikovaným provedením stavební jámy, kde pažení jámy není možné kotvit do sousedních pozemků a musí být rozpíráno.

Konstrukčně jde o železobetonovou monolitickou konstrukci s vyzdívkami o 6 nadzemních podlažích a 3 podzemních podlažích s garážemi. Objekt je založen na pilotách, spodní stavba je izolována použitím krystalizačních přísad do betonu. Okna jsou dřevěná ve standardu Euro, fasáda je tvořena kombinací kontaktního zatepleného pláště a kamenného obkladu z travertinu. Součástí stavby je též provedení veškerých vnitřních technologií, včetně ne běžně užívaného větrání s rekuperací vzduchu.

Další součástí zakázky jsou též dílčí opravy jednoho ze sousedních objektů.