Reference

Rezidence u Pernikářky

Lokalita Praha 5-Smíchov
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10, Stavbyvedoucí: Zdeněk Chodanič
Investor stavby JRD s.r.o. Korunní 810/104, 101 00 Praha
Projektant PS architekti
Termín realizace 03/2017-07/2018
Finanční objem stavby 73,5 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Luxusní bytový dům
Charakteristika stavby

Jedná se o luxusní bytový vila-dům s 10 byty v nadstandardním provedení a pasivním tepelně technickém standardu.

Stavba je založena ve svahu, z čeho vyplývá nutnost komplikovaného zajištění stavební jámy, kterou je možné kotvit pouze částečně. Nosná konstrukce domu je železobetonová, vyzdívky jsou realizovány z vápenosádrových bloků. Fasáda objektu je kombinací kontaktního zateplení a provětrávané fasády z keramických a skleněných desek. Pro vjezd do garáží bude osazen autovýtah. Součástí zakázky je kompletní dodávka stavby na klíč vč. technického vybavení objektu, systémů chlazení a rekuperace.

Další součástí stavby je i tunelová přípojka splaškové kanalizace v hloubce přes 7 metrů.