Reference

Rodinné domy Cholupice – III.etapa

Lokalita Praha 12 - Cholupice
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10
stavbyvedoucí: Peter Vranka
Investor stavby Moravská stavební - INVEST, a.s.
Projektant Ing. Oleg Marholt
Termín realizace 03/2015 – 03/2016
Finanční objem stavby 50,0 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Stavby pro bydlení - soubor rodinných domů
Charakteristika stavby

Jedná se o další výstavbu rodinných domů v lokalitě Cholupice, která navazuje na předchozí, námi úspěšně dokončené etapy. Předmětem realizace je kompletní dodávka domů na klíč, tj. od zemních prací až po střechu, včetně vnitřních a vnějších instalací a výstavby oplocení objektu, přípojek médií a kanalizace, výstavby vsakovacích a retenčních nádrží užitkové vody a samozřejmě terénních a sadových úprav na přilehlých pozemcích.

Nosná konstrukce všech těchto rodinných domů je vyzdívaná z keramického zdiva, založená vzhledem ke komplikovaným základovým podmínkám na železobetonových základových deskách. Stropní konstrukce jsou provedeny z panelů Spiroll. Fasády jsou tvořeny kontaktním zateplovacím systémem, okna a vstupní dveře jsou plastová. Zdrojem tepla a ohřevu teplé užitkové vody bude plynový kotel.