Reference

Rodinné domy Přezletice – II.etapa

Lokalita Přezletice, okr. Praha - východ
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10
Stavbyvedoucí: ing. Jan Salinger
Investor stavby Moravská stavební – INVEST, a.s.
Projektant Ing. Oleg Marholt
Termín realizace 06/2015 - 07/2016
Finanční objem stavby 45,2 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Stavby pro bydlení - bytové domy
Charakteristika stavby

Jedná se o druhou etapu výstavby rodinných domů v lokalitě, která navazuje na předchozí výstavbu. Předmětem zakázky výstavba celkem 21 rodinných domů vč. jejich osazení do terénu, venkovních úprav a zpevněných ploch okolo těchto domů.

Nosná konstrukce všech rodinných domů je vyzdívaná z keramického zdiva, založená na základových pasech. Stropní konstrukce jsou provedeny ze SPIROL panelů. Fasády jsou tvořeny kontaktním zateplovacím systémem, okna a vstupní dveře jsou plastová. Součástí dodávky jsou též veškeré vnitřní instalace. Zdrojem tepla a ohřevu teplé užitkové vody bude plynový kotel.