Reference

Rodinné domy Zahrady Roztoky

Lokalita Roztoky u Prahy
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha,
V Korytech 1537/10, Praha 10
Stavbyvedoucí: Jaroslav Buřič
Investor stavby White Hill Zahrady Roztoky s.r.o.
Praha - Řepy, Čistovická 1700/62, PSČ 16300
http://www.lexxus.cz
Projektant Straet Architects s.r.o.
Termín realizace 09/2016 - 10/2019
Finanční objem stavby 312 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Soubor rodinných domů a infrastruktura
Charakteristika stavby

Jedná se o výstavbu rodinných domů v lokalitě. Předmětem zakázky je novostavba rodinných domů vč. venkovních úprav okolních pozemků a současně infrastruktura (komunikace, inženýrské sítě, sadové úpravy), kterou budeme realizovat společně s naší dceřinou společností Horstav Olomouc, spol. s r.o. Práce budou prováděny v celkem navazujících etapách v průběhu 3 let.

 

Jedná se o dvoupodlažní rodinné domy se zděnou nosnou konstrukcí, železobetonovými monolitickými stropy a plochou střechou. Součástí zakázky je realizace těchto domků na klíč vč. zajištění kolaudačního souhlasu. Předmětem zakázky jsou také komplexní terénní úpravy okolních pozemků, oplocení v kombinaci železobetonu a dřeva a provedení kompletní infrastruktury a inženýrských objektů.