Reference

Rodinné domy Stodůlky, Nová Řepora

Lokalita Praha, Stodůlky
Zhotovitel Ridera Stavební a.s.
Investor stavby ED Group, a.s.
Projektant Ing. Arch. Pavlík – arch. návrh, PJ atelier – realizační dokumentace
Termín realizace 03/2018-01/2020
Finanční objem stavby 251,9 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Soubor rodinných domů-budova pro bydlení
Charakteristika stavby

Předmětem zakázky je novostavba rodinných domů vč. venkovních úprav okolních pozemků a současně doplnění infrastruktury (vnitřních obslužných komunikací) v lokalitě, pro kterou jsme již realizovali komplexní infrastrukturu. Práce na domcích budou prováděny ve 2 etapách s odstupem cca ½ roku.

Součástí zakázky je realizace těchto domků na klíč vč. přilehlých sadových úprav, přípojek a zpevněných ploch, opěrných stěn a oplocení. Domy jsou ve vyšším standardu, vytápění bude řešeno pomocí rekuperace a temperováním podlah el. topnými foliemi.

Celkem bude postaveno 56 řadových rodinných domků a dvojdomků

  • v 1. etapě bude realizováno 27 RD
  • v 2.etapě bude realizováno 29 RD

Projekt je realizován formou DESIGN&BUILD – tzn. realizační projekt je předmětem zakázky – domky jsou zadány projektovou dokumentací pro stavební povolení a požadovanými standardy.