Reference

Rodinné domy Vinoř – 3.etapa

Lokalita Praha 9 - Vinoř
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10
Investor stavby Moravská stavební - INVEST, a.s.
Projektant HW PROJEKT s.r.o. (část infrastruktura)
D E S Praha, s.r.o. (rodinné domy)
Termín realizace 09/2014 - 09/2016
Finanční objem stavby 114,4 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Stavby pro bydlení - soubor rodinných domů
Charakteristika stavby

Zakázka se skládá ze dvou částí :

První je realizace kompletní infrastruktury pro pozdější realizaci rodinných domů – tj. zejména zemních prací a terénních úprav a realizace kompletní skladby komunikací na dotčených pozemcích. Současně s tím bude vybudována též infrastruktura inženýrských sítí – vodovod, dešťová a splašková kanalizace, veřejné osvětlení a rozvody plynu a el. proudu.

Druhou částí je výstavba celkem 23 rodinných domů (15 domů v 1.částí výstavby a nově dalších 18 domů) vč. jejich osazení do terénu, venkovních úprav a zpevněných ploch okolo těchto domů.

Nosná konstrukce všech rodinných domů je vyzdívaná z keramického zdiva, založená na základových pasech. Stropní konstrukce jsou provedeny ze SPIROL panelů. Fasády jsou tvořeny kontaktním zateplovacím systémem, okna a vstupní dveře jsou plastová. Součástí dodávky jsou též veškeré vnitřní instalace. Zdrojem tepla a ohřevu teplé užitkové vody bude plynový kotel.