Reference

Rodinné domy Západní město IV.A

Lokalita Praha 13 - Stodůlky
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Divize Praha, V Korytech 1537/10, Praha 10
Stavbyvedoucí: Ing. Milan Trsek,
Investor stavby Office Center Stodůlky SIGMA a.s. (FINEP a.s.) Havlíčkova 1, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba: Ing. Michal Martínek tel. 602 142 668 michal.martinek@finep.cz
Projektant ABM architekti s.r.o - Ing. arch. Petr BOUŘIL, Ing. arch. Lukáš LIPERT
Termín realizace 02/2015 – 12/2017
Finanční objem stavby 152 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Stavby pro bydlení - soubor rodinných domů
Charakteristika stavby

Jedná se o výstavbu první a druhé etapy souboru dvojdomů a řadových domů ve vysokém standardu provedení. U všech těchto domů je součástí výstavby oplocení objektu, přípojky objektů k médiím a kanalizaci a samozřejmě realizace terénních na přilehlých pozemcích.

Nosná konstrukce všech těchto rodinných domů je vyzdívaná z vápenopískových přesných bloků, stropy jsou železobetonové. Domky jsou založeny na základových deskách. Fasády jsou tvořeny kontaktním zateplovacím systémem s různými povrchy – stěrkovou omítkou, cihelnými pásky, umělým kamenem nebo Fundermax deskami. Výplně otvorů jsou také z různých materiálů. Součástí dodávky jsou také veškeré technické instalace a kompletační prvky.