Reference

Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku

Lokalita Havířov
Zhotovitel Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba Stavbyvedoucí: Ing. Žebera, pan Lubojacký
Investor stavby Statutární město Havířov Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město
Termín realizace 07/2016 - 02/2019
Finanční objem stavby 69,2 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Stavba občanské vybavenosti
Charakteristika stavby

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových pohřbívacích míst (216 klasických hrobových míst, 1718 urnových míst a 1152 míst v kolumbáriu), stavba nové smuteční síně a rekonstrukce městské komunikace Hřbitovní. Zakázka bude realizována postupně, ve 4 fázích.

V 1. fázi jsou řešeny přeložky a přípojky inženýrských sítí.

V 2. fázi je řešena 2/3 rozsahu nové části hřbitova (nové zpevněné plochy, inženýrské sítě) včetně smuteční síně.

Ve 3. fázi je řešena 1/3 rozsahu nové části hřbitova (nové zpevněné plochy, inženýrské sítě).

Ve 4. fázi je řešena rekonstrukce ul. Hřbitovní včetně přeložek inženýrských sítí a dešťové kanalizace.

Reportáž o stavbě :