Reference

Stavební úprava objektu „S“ Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Lokalita Ostrava – Mariánské Hory
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Ostravská universita v Ostravě
Projektant OSA projekt s.r.o.
Termín realizace 06/2013 – 02/2014
Finanční objem stavby 28,0 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Občanská vybavenost - školství
Charakteristika stavby

Investorským záměrem při stavební úpravě objektu „S“ (dílčí části „E“), bylo vybudování čtyř nových učeben a dvou laboratoří včetně sociálního a hygienického zázemí v prostoru stávajícího suterénu objektu „C“. Současně byly provedeny nezbytné úpravy ve dvou nadzemních patrech objektu „C“.

Nová přístavba objektu byla navržena jako nepodsklepené dvoupodlaží, které je umístěno mezi bloky „C“ a „D“ a je zde situována studovna, respirium a 3 nové posluchárny.

Nutné stavební úpravy objektu „C“ byly provedeny změnou stávající vnitřní dispozice formou vytvoření nových místností vhodných pro výuku studentů. Dokončením stavebních úprav bylo vybavení interiéru, jenž tvoří zásadní výtvarný a architektonický projev.

Objekt je svými proporčními rozměry možno považovat spíše za nižší – horizontální stavbu. Průčelí orientované do univerzitního areálu je obohaceno kompozicí barevných skel a čirých oken.

Součástí stavby byla, kromě vlastní stavby, také realizace sadových úprav a zpevněných ploch a oplocení areálu.