Reference

SZM Palác Razumovských – částečná rekonstrukce

Lokalita Opava
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Slezské zemské muzeum
Projektant Kubinová + partneři, s.r.o.
Termín realizace 12/2010 - 08/2011
Finanční objem stavby 9,87 mil. Kč bez DPH
Typ stavby Občanská vybavenost - rekonstrukce kulturní památky
Charakteristika stavby

Trojkřídlá historizující budova se nachází v blízkosti centrální části města Opava u hranice památkové zóny. V rámci zakázky bylo provedeno odizolování spodní stavby, nová drenáž po celém obvodu objektu, nové omítky vč. sanačních, repase stávajících historických oken a dveří.

Dále byla provedena oprava vnější štukové fasády s bohatě zdobenými prvky a oprava střešní krytiny.

Byla provedena kopie dvojice amoretů s kartuší s monogramem původního stavebníka, umístěná ve vstupním průčelí. Zakonzervovaný a opravený originál památky byl předán původnímu vlastníkovi.

Veškeré práce byly prováděny pod dohledem odboru památkové péče Magistrátu města Opavy.