Reference

Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8

Lokalita Opava
Zhotovitel Ridera Stavební a.s. Ostrava, Dělnická 382, Ostrava - Poruba
Investor stavby Moravskoslezský kraj
Projektant Architektonická kancelář Chvátal
Termín realizace 10/2013 – 11/2015
Finanční objem stavby 48 251 419 Kč bez DPH
Typ stavby Občanská vybavenost - sportovní stavba
Charakteristika stavby

Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8

Stavba Tělovýchovného zařízení se sestává ze tří stavebních objektů a to z Novostavby haly tělovýchovného zařízení, rekonstrukce stávajícího objektu a Přístavby. Vlastní tělocvična je navržena jako ocelová hala opláštěná sendvičovými panely. S ohledem na založení pod úrovní okolního terénu je spodní stavba navržena jako monolitická železobetonová vana a patky pro ocelovou konstrukci jsou řešeny pode dnem této jímky. Protože v místě může stoupnout hladina podzemní vody až na úroveň podlahy haly, je podlaha navržena tak, aby nedošlo k vyplavání spodní stavby. Zemní práce bylo nutno kvůli hladině podzemní vody časově sladit s výškou vody v blízké řece Opavě, při realizaci hlubších částí jámy bylo nutno vodu čerpat. Nová přístavba je řešena jako zděná s monolitickými železobetonovými stropy. Průvlaky a překlady jsou z ocelových válcovaných nosníků.

Součástí dodávky stavby je kromě vlastních stavebních prací též realizace technologického zařízení stavby vč. přípojek vody, plynu a tepla, vnější komunikace a sadové úpravy a realizace sportovního vybavení.